Containermerking
Skilt 906 hindermarkering

Refleksmerking og plassering av containere o.l. på offentlig veg

Etter veglovens § 57 er det gitt enkelte innskrenkende bestemmelser om almenhetens bruk av vegområdet, bl.a. er det forbudt uten tillatelse fra vegmyndighetene å legge eller plassere ting på annet sted enn der det er laget særskilt offentlig opplagsplass til slikt bruk.

Tilsvarende bestemmelser finnes ofte også i politivedtekter. For å gi slik tillatelse fastsettes at visse vilkår må være oppfylIt. Når det gjelder å bruke veg/veg-område til å plassere ting som er nevnt i hjemmel vegloven § 57, 2. ledd, har myndighetene satt krav med vilkår for plassering av containere på offentlig vei.

Containere skal være påført tydelig med eiers navn og telefonnummer.
De skal videre være utstyrt med reflektrende markering skilt 906 hindermarkering. Rød og gul markering.

Reflekskvaliteten skal være fluoriserende gulgrønn Diamond Grade DG3 med røde skråstriper.Alt utstyr som står på eller inntil steder med stor gang-og sykkeltrafikk skal alltid sikres mot blinde og svaksynte med hindermarkering, samt ikke hindre passering for bevegelseshemmede m.v.

Montering og størrelseContainere o.l. kan plasseres på offentlig veg dersom de er utstyrt med reflekterende hindermarkeringer plassert på alle hjørner.

Refleksplaten skal være minimum 50 cm høy og 10 cm bred, og med skråstripene pekende ned mot den side trafikken skal passere. Reflekskvaliteten skal være av samme kvalitet som benyttes på trafikkskilt med rød og gul farge (Diamond Grade G3).

Refleksplaten består av en høyre og en venstre del. Refleksen skal monteres på alle 4 hjørnene og minst 250 mm fra nedre kant. (Se tegning).Refleksen (hindermarkeringen) leveres ferdig med selvklebende bakside og påføringsskrape.

Bestilling av containermerking:

Containermerkingen (hindermarkeringen) leveres i komplette sett med merking til alle fire hjørner.

Det vil si 4 stk. høyredeler og 4 stk. venstredeler – til sammen 8 stk. refleksmerker til hver container.

Priser:

For merking av 1 til 25 containere: Kr 32.- per refleksmerke

For merking av 26 til 50 containere: Kr 28.- per refleksmerke

For merking av 51 til 100 containere: Kr 25.- per refleksmerke

For merking av mer enn 100 containere, kontakt oss for gunstig pris.