Jernbaneskilt

Vi produserer skilt for Jernbaneverket. Skiltene benyttes til nummerering av master, inne på stasjonsområder og i underganger, på broer og gjerder.

Type: A 615
Format i mm LxHxT: 100x150x1

Type: A 600
Format i mm LxHxT: 200x135x1,5

Type: A 610
Format i mm LxHxT: 500x200x2

Type: N/A
Format i mm LxHxT: 330x250x2

Skiltene benyttes for nummerering av kl-master. Skiltene er tilpasset masteprofil som benyttes av Jernbaneverket.Skiltene benyttes ofte på stasjonsområder,i underganger, broer og gjerder.Skiltene brukes på stasjoner og jernbane-overganger.